قطعات الکترونیکی (Electronic components)

"الکترونیک" به طیف گسترده ای از الکتریسیته اطلاق می شود که با حرکت الکترونها در انواع قطعات مانند قطعات نیمه هادی، مقاومت ها ، خازن ها و سلف ها سر و کار دارد و به بررسی آثار آن می پردازد.
برق، الکترونیک، مخابرات شاخه‌ای از فیزیک است، در حالی که طراحی  و ساخت مدارات الکترونیکی جزئی از رشته های مهندسی برق می باشد. شناسایی و شناخت و کاربرد هر چه بیشتر قطعات الکترونیکی به افزایش توانایی های کار بردی کارشناسان برق و الکترونیک و مخابرات می شود.

قطعات الکترونیکی (Electronic components)

نمایش:
مرتب سازی توسط: