خازن (capacitor)

خازن یا انباره قطعه الکترونیکی است که از دو صفحه تشکیل شده و وظیفه ذخیره بارهای الکتریکی ( انرژی الکتریکی) در درون خود را بر عهده دارد.

خازن (capacitor)

نمایش:
مرتب سازی توسط: