کانکتور (connector)

کانکتور (Connector) به معنی متصل کننده، از ریشه کلمه (Connect) به معنی اتصال گرفته شده. در واقع کانکتور به قطعاتی گفته می شود که برای برقراری اتصال در قسمت های مختلف مدارهای الکتریکی و الکترونیکی استفاده می شوند. دلیل به کارگیری کانکتور سهولت باز و بست کردن و حمل دستگاههای الکترونیکی و امکان تعویض در آینده (مثلا بر اثر خرابی) است. کانکتورها عموما در قسمت هایی مانند ورودی منابع تغذیه و محل اتصال برد با قطعات جانبی مورد استفاده قرار می گیرند.

کانکتور (connector)