پل دیود (diode-bridge)

پل دیودی یا یکسوساز پل، قطعه ایی الکترونیکی اماده ایی است که از 4 دیود تشکیل شده

پل دیود دارای 4 پایه است که دوتای آن پایه ورودی ولتاژ AC است و دو تای دیگر خروجی ولتاژ DC می باشد که با تغییردادن پلاریتهٔ تغذیهٔ ورودی پل دیود، پلاریتهٔ خروجی پل دیود هیچ تغییری نمی‌کند و معمولاً برای یکسوسازی جریان متناوب و به دست آوردن جریانِ مستقیمِ تمام‌موج (تبدیل ولتاژ AC به DC) استفاده می‌شود.

پل دیود (diode-bridge)