ترایاک (سه راهی جریان متناوب) (Triak (alternating current tee))

تریاک سوییچ الکترونیکی می باشد که عبور جریان الکتریکی را کنترل می کند و بر خلاف تریستور امکان هدایت دو طرفه جریان، در این قطعه وجود دارد.

به همین دلیل  این قطعه در مدار هایی که جریان الکتریکی AC  قطع و وصل می شود کاربرد دارد.

ترایاک (سه راهی جریان متناوب) (Triak (alternating current tee))