ای سی CMOC سری 40XX (CMOC Series 40XX IC)

CMOS مخفف کلمات Complementary Metal-Oxide Semiconductor میباشد، که باپیش شماره 40 مشخص می شود این آی سی ها نوع دیگری از مجموعه مدارارت منطقی به صورت مدار مجتمع طراحی و ساخته شده اند.
در مقایسه با آی سی TTL دارای توان مصرفی کمتری دارند و به دلیل عایق نبودن گیت الکتریسیته ساکن تأثیر زیادی روی آن دارد.

ای سی CMOC سری 40XX (CMOC Series 40XX IC)

نمایش:
مرتب سازی توسط: