ای سی مبدل DAC/ADC (IC DAC / ADC converter)

 امواج و سیگنال ها به دو دسته آنالوگ و دیجیتال تقسیم می شوند. سیگنال های آنالوگ مانند سیگنال های صوتی که از طریق امواج رادیویی و حتی صحبت کردن عادی تولید می شوند، و سیگنال دیجیتال در پرنامه نویسی و راه اندازی کامپیوترها و پرسسورها و...  بصورت صفر و یک بر عهده دارند. آی سی های مبدل ADC و DAC  وظیفه تبدیل سیگنال های آتالوگ به دیجیتال و دیجیتال به آنالوگ را بر عهده دارند.

ای سی مبدل DAC/ADC (IC DAC / ADC converter)

نمایش:
مرتب سازی توسط: