ای سی درایور (IC driver)

بسیاری از قطعات الکترونیکی و تجهیرات الکتریکی و الکترونیکی مانند موتور الکتریکی با توان مختلف و .... بعضی از قطعات نیمه هادی ماننده IGBT ,... برای راه اندازی و کنترل نیازمند قطعات الکترونیکی بنام درایور هستند طراحان و سازندگان مدارات کنترل از آی سی درایور ها جهت راه اندازی انواع دستگاه و تجهیزات و قطعات الکترونیکی استفاده می کنند .

ای سی درایور (IC driver)

نمایش:
مرتب سازی توسط: