ای سی اپتوکوپلر/ اپتوکانتر (Optocoplar IC / Optocanter)

اپتوکوپلر قطعه الکترونیکی به صورت مدارات مجتمع است که با تجمیع فتو ترانزیستور و LED ساخته شده و وظیفه کوپل کردن با اتصال 2 نقطه به یکدیگر را برعهده دارد. برای این کار از فرمان های نوری استفاده می کند.
به دلیل عدم استفاده از سیم برای اتصال 2 نقطه، این آی سی 2 نقطه را نسبت به هم ایزوله می کند که کاربرد بسیاری در صنعت دیجیتال دارد.

ای سی اپتوکوپلر/ اپتوکانتر (Optocoplar IC / Optocanter)

نمایش:
مرتب سازی توسط: