ای سی تایمر/ پالس (IC Timer / Pulse)

امروزه بیشتر مدارات الکترنیکی موجود در وسایل مختلف برقی دارای یک اسیلاتور یا نوسان ساز هستند که پالس های نوسانی مورد نیاز برای کاربرد های مختلف را فراهم می سازند. آی سی تایمر/ پالس یکی از اجزایی است که علاوه بر ایجاد تأخیر زمانی می تواند به عنوان یک نوسان ساز در مدارات پالسی مورد استفاده قرار گیرد.

ای سی تایمر/ پالس (IC Timer / Pulse)

نمایش:
مرتب سازی توسط: