سنسور ضربان قلب (Heart rate sensor)

سنسور ضربان قلب دستگاهی است که با استفاده از یک منبع نوری و یک سنور نوری (LED) ضربان قلب را در هر دقیقه محاسبه می کند. به طوریکه نور به سطح پوست تابیده شده و از طریق پالس های متفاوتی که زیر پوست انسان در جریان است بخشی از نور بازتاب شده و از تغییرات بازتاب نور میزان ضربان قلب سنجیده می شود.

 

سنسور ضربان قلب (Heart rate sensor)

نمایش:
مرتب سازی توسط: