ولوم نظامی (Military volume)

ولوم نظانی (به انگلیسی : Military volume ) نوی گتانسیومتر است ه در کاربرد های نظامی استفاده می شود که از یک عنصر کربن استفاده می شوند.

به منظور بهبود رسانایی پایه ها روکش طلا بوه و بدنه از استیل ضد زنگ ساخته می شود.

ولوم نظامی (Military volume)