ولوم (volume)

در الکترونیک، پُتانسیومِتر (به انگلیسی: Potentiometer) مقاومتی با یک پیوند یا دگمه لغزنده دارای ویرایش برای بخشبندی ولتاژ است. به خاطر نحوه عملکذد این مقاومت ها که به شکل چرخاندن ولوم عمل می کنند، به آن مقاومت ولوم می گویند.

این محصول متشکل از 3 پایه می باشد که 2 پایه از آن کنار هم می باشند و یکی از آنها که همان پایه متغیر است جدا می باشد و از آن برای کم کردن یا زیاد کردن پارامتر های نور، صوت، گرما، سرما، سرعت و غیره استفاده می شود.کاربرد بسیاری هم در وسایل خانگی و هم در صنایع و حمل و نقل دارد.

اگر تنها دو ترمینال بکار برده شود (یک سمت و جاروب کن) به جای یک مقاومت رئوستا (Rheostat) کار می‌کند.

ولوم (volume)

نمایش:
مرتب سازی توسط: