ترانزیستور FET

ترانزیستور اثر میدان (field-effect transistor) ترانزیستوری است که از یک میدان الکتریکی برای کنترل جریان استفاده می کند و دارای سه پایه گیت(G) ، سورس (S)، درین(D) می باشد.
FET ها با اعمال ولتاژ به گیت جریان را کنترل می کنند و همانند ترانزیستور دو قطبی از الکترون یا حفره به عنوان حامل بار استفاده می کنند ، اما امکان استفاده همزمان آن ها وجود ندارد.

ترانزیستور FET

نمایش:
مرتب سازی توسط: