سیم و کابل  (wire and cable)

سیم  و کابل هادی الکتریسیته است که برای انتقال جریان الکتریکی از محلی به محل دیگر و ارتباط بین دستگاه های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد و به سه دسته سیم مفتولی یا سیم تک لا، سیم نیمه افشار و سیم افشان تقسیم میشود.

سیم و کابل (wire and cable)

نمایش:
مرتب سازی توسط: