پدال دوبل صنعتی برقی  (Dual electric industrial pedals)

فروش انواع پدال دوبل صنعتی برقی (اینها می توانند در دو مدل شرطی و غیر شرطی مورد استفاده قرار گیرند کن در زمان خرید باید از فروشنده شرطی و یا غیر شرطی را خریداری کرد)

پدال دوبل صنعتی برقی (Dual electric industrial pedals)

نمایش:
مرتب سازی توسط:

پدال صنعتی برقی دوبل بدون حفاظ XF-85

پدال برقی یا فوت سوئیچ جهت راه اندازی دستگاههای برقی توسط پا مورد استفاده قرار می گیرد.

420,000 تومان  -1 تومان

پدال صنعتی برقی دوبل بدون حفاظ SFMS-10

پدال برقی یا فوت سوئیچ جهت راه اندازی دستگاههای برقی توسط پا مورد استفاده قرار می گیرد.

600,000 تومان  -1 تومان

پدال صنعتی برقی دوبل نیمه حافظ دار XF-87

پدال برقی یا فوت سوئیچ جهت راه اندازی دستگاههای برقی توسط پا مورد استفاده قرار می گیرد.

680,000 تومان  -1 تومان