پدال دوبل صنعتی برقی بدون حفاظ (Double industrial industrial pedals without protection)

فروش انواع پدال دوبل صنعتی برقی بدون حفاظ

پدال دوبل صنعتی برقی بدون حفاظ (Double industrial industrial pedals without protection)

نمایش:
مرتب سازی توسط:

پدال صنعتی برقی دوبل بدون حفاظ XF-85

پدال برقی یا فوت سوئیچ جهت راه اندازی دستگاههای برقی توسط پا مورد استفاده قرار می گیرد.

420,000 تومان  -1 تومان

پدال صنعتی برقی دوبل SFMS-10

پدال برقی یا فوت سوئیچ جهت راه اندازی دستگاههای برقی توسط پا مورد استفاده قرار می گیرد.

600,000 تومان  -1 تومان