پدال دوبل صنعتی برقی نیمه حفاظ دار (Double semi-protected electric industrial pedal)

فروش انواع پدال دوبل صنعتی برقی نیمه حفاظ دار

پدال دوبل صنعتی برقی نیمه حفاظ دار (Double semi-protected electric industrial pedal)

نمایش:
مرتب سازی توسط:

پدال صنعتی برقی دوبل نیمه حافظ دار XF-87

پدال برقی یا فوت سوئیچ جهت راه اندازی دستگاههای برقی توسط پا مورد استفاده قرار می گیرد.

680,000 تومان  -1 تومان