پدال صنعتی برقی قفل شونده (Electric lock industrial pedal)

فروش پدالهای صنعتی برقی قفل شونده (این پدال های جهت ایمنی بیشتر و جلو گیری از اشتباهات اپراتورها در مکان هایی با ایمنی بالا مورد استفاده قرار میگیرد)

پدال صنعتی برقی قفل شونده (Electric lock industrial pedal)

نمایش:
مرتب سازی توسط:

پدال صنعتی برقی ضامن قفل شونده PX 10110

پدال برقی یا فوت سوئیچ جهت راه اندازی دستگاههای برقی توسط پا مورد استفاده قرار می گیرد.

850,000 تومان  -1 تومان

پدال صنعتی برقی FS3

پدال برقی یا فوت سوئیچ جهت راه اندازی دستگاههای برقی توسط پا مورد استفاده قرار می گیرد.

120,000 تومان  -1 تومان