پدال صنعتی برقی الاکنگی (Electric pedal industrial pedal)

پدالهای صنعتی برقی الاکلنگی جهت فرمان رفت و برگشت مورد استفاده قرار میگیرد. این پدال ها مانند الاکلنگ تنها به یک طرف می شود فرمان داد.

پدال صنعتی برقی الاکنگی (Electric pedal industrial pedal)

نمایش:
مرتب سازی توسط:

پدال صنعتی دو طرفه (الاکلنگی) YDT1-101

پدال برقی یا فوت سوئیچ جهت راه اندازی دستگاههای برقی توسط پا مورد استفاده قرار می گیرد.

320,000 تومان  -1 تومان