پدال صنعتی برقی نیمه حفاظ دار (Semi-protected electric industrial pedal)

فروش انواع پدال صنعتی برقی نیمه حفاظ دار

پدال صنعتی برقی نیمه حفاظ دار (Semi-protected electric industrial pedal)

نمایش:
مرتب سازی توسط:

پدال صنعتی برقی نیمه حفاظ دار XF-302

پدال برقی یا فوت سوئیچ جهت راه اندازی دستگاههای برقی توسط پا مورد استفاده قرار می گیرد.

400,000 تومان  -1 تومان

پدال صنعتی برقی حفاظ دار SFMP-1

پدال برقی یا فوت سوئیچ جهت راه اندازی دستگاههای برقی توسط پا مورد استفاده قرار می گیرد.

435,000 تومان  -1 تومان