پدال پنوماتیک/نیوماتیک (pneumatic-pedal)

پدال پنوماتیک/نیوماتیک (pneumatic-pedal)

نمایش:
مرتب سازی توسط:

پدال صنعتی بادی XF-83

 فوت سوئیچ جهت راه اندازی دستگاههای پنوماتیکی / نیوماتیکی توسط پا مورد استفاده قرار می گیرد.

500,000 تومان  -1 تومان