منابع تغذیه (power-supplies)

منبع تغذیه، وسیله ایی برای تأمین انرژی الکتریکی برای یک یا چند بارِ مصرفی است.

 وظیفه منبع تغذیه، دریافت انرژی الکتریکی از یک منبع انرژی (برقی، مکانیکی، شیمیایی، خورشیدی) و تبدیل آن به ولتاژ، جریان و فرکانس مناسب برای تغذیۀ بار مصرفی است.

منابع تغذیه (power-supplies)

نمایش:
مرتب سازی توسط: