تنظیم درجه برقی دوچرخه ثابت ( Fixed bike electric stretch)

فروش انواع تنظیم درجه های برقی دو چرخه ثابت های خانگی و باشگاهی

تنظیم درجه برقی دوچرخه ثابت ( Fixed bike electric stretch)

نمایش:
مرتب سازی توسط:

موتور تنظیم قدرت الپتیکال و اسکی فضایی مدل A

موتور تنظیم قدرت (نیروی) الپتیکال و اسکی فضایی و دو چرخه ثابت مورد استفاده قرار می گیرد

500,000 تومان  -1 تومان