برد تردمیل (Treadmill board)

فروش انواع بردهای پنل - صفحه کلید و درایور انواع تردمیل های خانگی و باشگاهی

برد تردمیل (Treadmill board)

نمایش:
مرتب سازی توسط:

برد درایور تردمیل ZH-KQSI-001(0.4)

یکی از اصلی ترین و مهمترین قسمتهای تردمیل برد درایو آن است این برد الکترونیکی وظیفه ی هماهنگی بین اجزاء و قطعات الکترونیکی مانند  و شیب برقی دستگاه را دارد در واقع همه ی قسمت های الکترونیکی تردمیل به برد درایور متصل هستند .

2,500,000 تومان  -1 تومان

برد درایور تردمیل IACD72C-11-PC(2HP) (110V)

یکی از اصلی ترین و مهمترین قسمتهای تردمیل برد درایو آن است این برد الکترونیکی وظیفه ی هماهنگی بین اجزاء و قطعات الکترونیکی مانند  و شیب برقی دستگاه را دارد در واقع همه ی قسمت های الکترونیکی تردمیل به برد درایور متصل هستند .

3,000,000 تومان  -1 تومان

برد دایور تردمیل D2050 15-02(230V)

یکی از اصلی ترین و مهمترین قسمتهای تردمیل برد درایو آن است این برد الکترونیکی وظیفه ی هماهنگی بین اجزاء و قطعات الکترونیکی مانند  و شیب برقی دستگاه را دارد در واقع همه ی قسمت های الکترونیکی تردمیل به برد درایور متصل هستند .

1,900,000 تومان  -1 تومان

برد درایور تردمیل (220V) D1680

یکی از اصلی ترین و مهمترین قسمتهای تردمیل برد درایو آن است این برد الکترونیکی وظیفه ی هماهنگی بین اجزاء و قطعات الکترونیکی مانند  و شیب برقی دستگاه را دارد در واقع همه ی قسمت های الکترونیکی تردمیل به برد درایور متصل هستند .

1,500,000 تومان  -1 تومان

برد درایور تردمیل YJ-2151 Ver:1.0

یکی از اصلی ترین و مهمترین قسمتهای تردمیل برد درایو آن است این برد الکترونیکی وظیفه ی هماهنگی بین اجزاء و قطعات الکترونیکی مانند  و شیب برقی دستگاه را دارد در واقع همه ی قسمت های الکترونیکی تردمیل به برد درایور متصل هستند .

1,400,000 تومان  -1 تومان

برد درایور تردمیل JOHNSON FITNESS JDYF07L Veri

یکی از اصلی ترین و مهمترین قسمتهای تردمیل برد درایو آن است این برد الکترونیکی وظیفه ی هماهنگی بین اجزاء و قطعات الکترونیکی مانند  و شیب برقی دستگاه را دارد در واقع همه ی قسمت های الکترونیکی تردمیل به برد درایور متصل هستند .

2,600,000 تومان  -1 تومان

برد درایور تردمیل بهمراه برد موتور شیب FH-3545C-PW-N

یکی از اصلی ترین و مهمترین قسمتهای تردمیل برد درایو آن است این برد الکترونیکی وظیفه ی هماهنگی بین اجزاء و قطعات الکترونیکی مانند  و شیب برقی دستگاه را دارد در واقع همه ی قسمت های الکترونیکی تردمیل به برد درایور متصل هستند .

1,800,000 تومان  -1 تومان

برد درایور تردمیل اسپرت ارت 1200/1250DRV

یکی از اصلی ترین و مهمترین قسمتهای تردمیل برد درایو آن است این برد الکترونیکی وظیفه ی هماهنگی بین اجزاء و قطعات الکترونیکی مانند  و شیب برقی دستگاه را دارد در واقع همه ی قسمت های الکترونیکی تردمیل به برد درایور متصل هستند .

1,500,000 تومان  -1 تومان

برد درایور تردمیل CE-500W

یکی از اصلی ترین و مهمترین قسمتهای تردمیل برد درایو آن است این برد الکترونیکی وظیفه ی هماهنگی بین اجزاء و قطعات الکترونیکی مانند  موتور شیب برقی و موتور اصلی دستگاه را بر عهده دارد در واقع همه قسمت های الکترونیکی تردمیل به برد درایور متصل هستند .

1,000,000 تومان  -1 تومان

برد درایور تردمیل DK-12E

یکی از اصلی ترین و مهمترین قسمتهای تردمیل برد درایو آن است این برد الکترونیکی وظیفه ی هماهنگی بین اجزاء و قطعات الکترونیکی مانند  موتور شیب برقی و موتور اصلی دستگاه را برعهده دارد در واقع همه قسمت های الکترونیکی تردمیل به برد درایور متصل هستند .

1,000,000 تومان  -1 تومان

برد درایور تردمیل مدل A

یکی از اصلی ترین و مهمترین قسمتهای تردمیل برد درایو آن است این برد الکترونیکی وظیفه ی هماهنگی بین اجزاء و موتور و موتورشیب و پنل بالارا بر عهده دارد. در واقع همه ی قسمت های الکترونیکی تردمیل به برد درایور متصل هستند .

1,300,000 تومان  -1 تومان

برد درایور تردمیل AL301C JANSON100226

یکی از اصلی ترین و مهمترین قسمتهای تردمیل برد درایو آن است این برد  وظیفه ی هماهنگی بین اجزاء و قطعات الکترونیکی مانند  موتور شیب و موتور اصلی دستگاه تردمیل  را بر عهده دارد در واقع همه قسمت های الکترونیکی تردمیل به برد درایور متصل هستند .

1,100,000 تومان  -1 تومان

برد درایور تردمیل GM-SYT01C

یکی از اصلی ترین و مهمترین قسمتهای تردمیل برد درایو آن است این برد الکترونیکی وظیفه ی هماهنگی بین اجزاء و قطعات الکترونیکی مانند  و موتور شیب و موتور تردمیل و سنسورهای جانبی دستگاه تردمیل را برعهده دارد در واقع همه قسمت های الکترونیکی تردمیل به برد درایور متصل هستند .

1,400,000 تومان  -1 تومان

برد کنترل کنسول تردمیل فوکس J-D E253641

فروش برد کنترل کنسول تردمیل فوکس J-D E253641

800,000 تومان  -1 تومان

کنسول تردمیل مدل H

مشاوره و فروش کنسول تردمیل مدل H

500,000 تومان  -1 تومان

کنسول تردمیل DC1952 بدون صفحه کلید

مشاوره و فروش کنسول تردمیل DC1952  بدون صفحه کلید

650,000 تومان  -1 تومان

کنسول تردمیل مدل K

مشاوره و فروش کنسول تردمیل

1,150,000 تومان  -1 تومان

قاب کنسول تردمیل DC1952

مشاوره و فروش قاب کنسول تردمیل DC1952

350,000 تومان  -1 تومان

صفحه زیر کلید کنسول تردمیل BN

مشاوره و فروش صفحه زیر کلید کنسول تردمیل BN

150,000 تومان  -1 تومان

کنسول تردمیل با قاب کامل مدل LA

مشاوره و فروش کنسول تردمیل با قاب کامل

1,400,000 تومان  -1 تومان

کنسول تردمیل بدون کلید ایمنی مدل AA

مشاوره و فروش کنسول تردمیل بدون کلید ایمنی 

1,500,000 تومان  -1 تومان

کنسول تردمیل مدل AB

مشاوره و فروش کنسول تردمیل 

1,800,000 تومان  -1 تومان

قاب کنسول تردمیل با کلید مدل C

مشاوره و فروش قاب کنسول تردمیل با کلید

400,000 تومان  -1 تومان

کلید و برد کنسول تردمیل JS-1380B-04 KL-823KEY-01

مشاوره و فروش کلید و برد کنسول تردمیل JS-1380B-04 KL-823KEY-01

500,000 تومان  -1 تومان