مخابراتی (telecommunication)

مخابـرات یا ارتباطات، انتقال پیام و اطلاعات میان دو یا چند نقطه (با فاصله کم تا زیاد) در قالب سیگنال‌ها و به منظور کلی ارتباط است.

مخابراتی (telecommunication)